Tin tức

Văn kiện Đảng cần làm rõ ‘mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị’

 
 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 10 (khoá XII) sáng 18/5. Video: VTV

Sau gần 3 ngày làm việc, sáng 18/5, hội nghị Trung ương 10 (khoá XII) đã bế mạc tại Hà Nội.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  cho biết hội nghị thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dự kiến tổ chức vào quý I/2021).

Theo ông, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội và các báo cáo chuyên đề phải thực sự xứng tầm trình Đại hội.

Đồng thời, các văn kiện này cần tập trung làm rõ và xử lý thật tốt các mối quan hệ lớn, trong đó có quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ…

Tổng bí thư, Chủ tich nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 10, khoá XII. Ảnh: TTX

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu rõ một số vấn đề quan trọng cần được phân tích, đánh giá. 

Trên lĩnh vực kinh tế: Xác định rõ ràng, đúng đắn hơn vị trí, vai trò và cơ chế, chính sách tạo động lực đối với các thành phần kinh tế; việc huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước và nước ngoài để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Trên lĩnh vực xã hội: Cùng với các vấn đề về lao động, việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…, cần phân tích, đánh giá về thực trạng biến đổi cơ cấu xã hội, sự phân hoá giàu nghèo, phân tầng xã hội ở nước ta hiện nay.

Từ trái qua: Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: TTX 

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường trên thế giới, trong khu vực, cần quan tâm đặc biệt, coi bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra và chủ trương, chính sách, biện pháp cần áp dụng để giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; vấn đề thực hiện dân chủ và kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong Đảng…

Đại biểu dự Hội nghị Trung ương 10 biểu quyết tại phiên bế mạc sáng 18/5. Ảnh: TTX

Hội nghị Trung ương lần này cũng đã cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

“Đây là công việc trọng tâm, cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Ông nhấn mạnh việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao; chú ý phát hiện, xử lý những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; chênh lệch giàu nghèo; ô nhiễm môi trường; ùn tắc, tai nạn giao thông, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội…

Đồng thời, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói. 

Xem toàn văn phát biểu bế mạc Trung ương 10 (khoá XII) của Tổng bí thư, Chủ tịch nước

tại đây

.

0/5 (0 Reviews)
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Most Popular

To Top